Om Digitalia AS

Digitalia AS ble etablert 20.02.2002 og har vårt kontor på Hønefoss. Herfra betjener vi kunder over hele landet.

Digitalia tilbyr alle typer internettløsninger tilpasset kundens behov og ønsker. Vi besitter bred kompetanse og lang erfaring innenfor utvikling og design av løsninger av alle typer kompleksitet og størrelse.

Vi har levert løsninger innenfor media, intranett for større bedrifter, kraft/energi, betalingsløsninger, billettløsninger, handelsløsninger, elektronisk opplæring m.m.

Desember 2013 flyttet vi hele virksomheten til nye kontorlokaler på Hvervenmoen utenfor Hønefoss.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår kompetanse og informasjon om prosjekter vi har jobbet med.

For kontaktinformasjon vennligst se vår kontakt oss side. Foretaksnummer: 984 284 446.

Andre firmaopplysninger finner du i foretaksregisteret.

Post og besøksadresse:

Digitalia AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Telefon:

32 10 96 00

Epost:

post@digitalia.no