Lokaltipset fra Digitalia

Lokaltipset er en interaktiv webbasert tippekonkurranse for nettaviser. Ved innkjøp av konkurransen vil man kunne tilby med ukentlig kupong hvor man konkurrerer om å ha flest riktige. Nettavisen kan vedlikeholde alle elementene ved konkurransen via et webgrensesnitt.

Dette er lokaltipset
Lokaltipset er en interaktiv tippekonkurranse hvor man kan delta ved å sende inn kuponger. Hver uke setter arrangøren opp en kupong med lokale lag og kamper. De som ønsker å delta i konkurransen må melde seg på via en egen registreringsside. Man får så mottatt brukernavn og passord på den registrerte e-postadressen. Det er så mulig å logge seg inn og levere sin kupong. Når kupongen blir rettet vises antall riktige og resultatlisten oppdateres.

Tippekupongen
Hver uke registrerer arrangøren sin kupong med lokale kamper og lag. Denne blir tilgjengelig for deltagerene på sidene slik at rekker kan leveres. Basert på de rekkene som er levert setter lokaltipset automatisk opp "folkerekka". Denne viser prosentfordelingen på de forskjellige kampene. Denne forandrerer seg løpende etterhver som deltagerene sender inn sine rekker. En kupong er tilgjengelig innenfor et gitt tidspunkt og tilgang til å levere rekker stenger automatisk på det gitte tidspunktet. Etter dette vil det ikke være mulig å levere flere rekker.

Profilering
Arrangøren profilerer lokaltipset som sin egen løsning og logo kan legges inn på sidene. Videre kan tekstene på sidene tilpasses arrangøren. Det er også mulig å legge inn bannerannonser eller annen profilering i lokaltipset.

Inntektsmuligheter
For arrangøren kan det være aktuelt med salg av annonser på sidene til lokaltipset. Det er også mulig å legge inn bannerannonser eller at sponsorer deltar med midler til konkurransen.

Prisen inkluderer
Alle deler av konkurransen. Adminside der alle deler av konkurransen kan administreres. 24 timer support på epost for deltakere, 24 timer support på telefon og epost for avisene kundedata, (deltakerinfo) til bruk i avisens CRM-systemer.

 
Administrasjonsside
Hver avis får tilgang til en egen adminside, der julekampanjen lett administreres Ved å logge inn med avisens brukernavn og passord, kan du kontrollere alle deler av kampanjen.

Registreringsside
For å delta i konkurransen må man registrere seg på en egen registreringsside. Her legges inn nødvendig informasjon som navn, adresse, telefon og e-post. Det er også mulig å hente inn informasjon som f.eks abonnent-nummer og bekreftelse på at kontaktinformasjonen kan benyttes til markedsføring.

Min side
Alle deltagerene har tilgang til "min side". Her kan de se resultatene fra alle tidligere leverte rekker, plassering sammenlagt og informasjon registrert om brukeren.

Resultatliste
Reseultatlisten viser løpende plassering og antall poeng. Denne oppdateres automatisk når resultatene legges inn. Her kan man også se hvor mange poeng den enkelt har fått på gitt runde og totalt.

Sidevisninger
Sidenvisningene telles ved hjelp av traffic-tag tilhørende avisen på sidene. Dette vil så bli logget som en egen side under nettavisen.

Demo
For demonstrasjon av løsningen se f.eks disse linkene:

Ringsaker Blad: http://ringsaker-blad.lokaltipset.no

Bestilling
For bestilling, ta kontakt med oss på post@digitalia.no.